Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 31 osób, w tym 16 kobiet, w wieku 18-35 lat należących do grupy NEET z terenu powiatu łomżyńskiego, grodzkiego i ziemskiego poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji obejmującego doświadczenia zawodowe podczas staży zagranicznych na terenie Portugalii w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2019 r.

Wyniku realizacji projektu zostaną wzmocnione kompetencje zawodowe uczestników projektu – głównie dzięki nabytym nowym umiejętnościom, aktualizacji umiejętności wcześniej nabytych w praktycznych działaniach w czasie stażu, zdobyciu doświadczenia zawodowego. Wzrosną także kompetencje kluczowe: językowe, przedsiębiorczości, a także kompetencje psychologiczne (wzrost wiary we własne siły, pewność siebie w obszarze zaw.). Dodatkowo dzięki mobilności ponadnarodowej uczestnicy jeszcze mocniej rozwiną swoje kompetencje zawodowe, gdyż przedsiębiorstwa przyjmujące na terenie Portugalii posiadają bardzo rozwinięte know-how w swych obszarach, dlatego uczestnicy zetkną się z zaawansowanymi procesami i technologiami.

 

Planowane efekty:

  1. Liczba osób, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu – 31 osób (16 K i 15 M)
  2. Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów mobilności – 34 osób (17 K i 17 M)

Wartość projektu – 1 021 519,96 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 983 819,96 zł

 

Organizator: V-Systems Sp. z o.o. (ul. Raabego 7/8, 02-793 Warszawa)

Partner Projektu: Wyższa Szkoła Agrobiznesu

Partner ponadnarodowy: Associação Intercultural Amigos da Mobilidade